WIJKEN & ACTIVITEITEN

Even voorstellen

Uitleg aanmelden

Cultuur

Kunstmenu Toppie

Het Kunstmenu Toppie is een maatwerkmenu. In overleg en afstemming met de Brede school wordt een jaarprogramma samengesteld door de kunstcoach. Kinderen maken kennis met verschillende kunstdisciplines; dans, theater, muziek, beeldende vorming, media & fotografie en poëzie & taal.

Het Kunstmenu Toppie bestaat uit een combinatie van binnen- en buitenschoolse programma’s. Verschillende programma’s kunnen ingezet worden en op elkaar aansluiten.Mogelijkheden zijn:

Binnenschoolsprogramma

Kunst en cultuur in de klas, als ondersteuning van de leerkracht, aanvulling op het lesprogramma of geïntegreerd in het lesprogramma.

  • Doorgaande leerlijn
  • Projecten
  • Kunstweek/Kunstweken
  • Peuter/kleuterprojecten - een opstap naar de basisschool

Buitenschoolsprogramma

Voor de naschoolse tijden zijn er:

  • Buitenschoolse projecten

Extra activiteiten

Naast de kunstprogramma’s voor de (brede) scholen zijn er nog andere activiteiten mogelijk die door de kunstcoaches worden georganiseerd. Hieronder vallen ook projecten in samenwerking met andere (culturele) instellingen / organisaties.

N.B. Heeft u naar aanleiding van bovenstaande mogelijkheden andere ideeën en wensen? Dan bespreken wij dit graag met u. U kunt contact opnemen met de kunstcoaches